ഗതകാലത്തിന്റെ പച്ചയായ ഓര്‍മ്മകളുടേയും, വരും കാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളുടേയും ഒരു തുരുത്ത്

2010, ഓഗസ്റ്റ് 21

ഓണാശംസകള്‍


എന്നെ സഹിക്കുന്ന... എന്റെ പരിമിതികളെയും കഴിവുകേടുകളേയും സ്നേഹിക്കുന്ന...
ഏവര്‍ക്കും എന്റെ ഹൃദ്യമായ ഓണാശംസകള്‍...!

2010, ഓഗസ്റ്റ് 15

നിശ്വാസം... Struggle for breath

                                      നിന്‍ ചുടു നിശ്വാസത്തിലലിഞ്ഞുചേരാന്‍.....!

കനവ് .....

                                    കത്തിയെരിയുന്ന കനവില്‍....!

2010, ഓഗസ്റ്റ് 10

2010, ഓഗസ്റ്റ് 2

Solitude - ഏകാന്തത

ഏകാന്തതയുടെ കിനാവും...കണ്ണീരും....!